BUHALTERINĖ APSKAITA

accounting1
BUHALTERINĖ APSKAITA

Apskaita – pagrindinis informacijos šaltinis tiek stebint esamą, tiek planuojant būsimą įmonės veiklą.

Tvarkome buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų apdorojimo iki finansinių ataskaitų, deklaracijų ruošimo ir pateikimo valstybinėms institucijoms.

Apskaitą tvarkome mūsų turima arba klientų apskaitos programa. Turime darbo patirtį dirbant su tokiomis programomis kaip Navision, Apskaita, Finvalda, Contour Enterprise.

Apskaitos paslaugos:

  • Bendrovių buhalterinės apskaitos tvarkymas vadovaujantis Verslo apskaitos arba Tarptautiniais apskaitos standartais;
  • Finansinių ataskaitų (periodinės ir metinės) parengimas;
  • Ataskaitos savininkams pagal jų poreikius;
  • Ataskaitų, deklaracijų, pranešimų ir kitų dokumentų ruošimas ir pateikimas valstybės ir kitoms institucijoms;
  • Patarimai apskaitos metodologijos ir praktikos klausimais;
  • Įmonių atstovavimas buhalterinės apskaitos ir mokesčių klausimais finansinės priežiūros ir kitose institucijose bei mokestiniuose ginčuose;
  • Kitos susiję paslaugos.

Kiekvieną dieną vis didėja keliami reikalavimai buhalterinės apskaitos tvarkymui bei mokesčių skaičiavimui ir deklaravimui. Atsiranda nauji mokesčiai, deklaracijos, konsoliduotos finansinės atskaitomybės, verslo ir mokesčių planavimai, kurie pareikalauja iš apskaitą tvarkančių asmenų aukštesnės kvalifikacijos, naujų žinių. Mes nuolat siekiame teikti kokybiškas paslaugas, daug dėmesio skiriame darbuotojų mokymams ir kvalifikacijos kėlimui. Audito įmonės civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, vykdant buhalterio, finansininko profesinę veiklą yra apdrausta. Taip pat klientas, pasirinkęs audito įmonę, apsidraudžia nuo apskaitos darbuotojų kaitos.
Mūsų įmonės darbuotojai, įgalioti tvarkyti apskaitą, pageidaujant klientams, turi galimybę Sodrai pateikiamas ataskaitas pasirašyti elektroniniu parašu.