KONSULTACIJOS

salary
KONSULTACIJOS
  • Apskaitos klausimais;
  • Apskaitos organizavimo klausimais;
  • Mokesčių apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais;
  • Finansinių ataskaitų sudarymo klausimais;
  • Konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymo klausimais;
  • Įmonių veiklos klausimais;
  • Finansiniais, mokesčių ir kitais ūkinės-komercinės veiklos operacijų, buhalterinio apiforminimo klausimais;
  • Apskaitos darbuotojų kvalifikacijos įvertinimas;
  • Kitos susiję paslaugos.

 

Konsultacijos gali būti teikiamos žodžiu (trumpos, pokalbių-diskusijų pobūdžio) bei raštu.